جک پمپی/ جک کابینت / انواع جک

جک پمپی کابینت GAMA جزو جک های گازی میباشد این نوع جک جهت درب کابینت استفاده میشود و باعث ثابت ماندن درب کابینت توسط بازوی جک هنگام باز بودن درب میشود، جک کابینت در انواع 60-80-100-120 نیوتن موجود میباشد که بستگی به سنگینی درب کابینت میتوان نوع جک را انتخاب نمود، نکته مهم این است که برای درب کابینت سبک نباید از جک کابینت با تحمل نیوتن بالا استفاده کرد چون هنگام بستن درب فشار به لولای درب وارد میشود و هنگام باز کردن درب نیز باعث پرت شدن آن میشود.

مشخصات :

ساخت چین

جک پمپی 120-100 نیوتن GAMA

تعداد در کارتن : 100 عدد

جک پمپی کابینت GAMA جزو جک های گازی میباشد این نوع جک جهت درب کابینت استفاده میشود و باعث ثابت ماندن درب کابینت توسط بازوی جک هنگام باز بودن درب میشود، جک کابینت در انواع 60-80-100-120 نیوتن موجود میباشد که بستگی به سنگینی درب کابینت میتوان نوع جک را انتخاب نمود، نکته مهم این است که برای درب کابینت سبک نباید از جک کابینت با تحمل نیوتن بالا استفاده کرد چون هنگام بستن درب فشار به لولای درب وارد میشود و هنگام باز کردن درب نیز باعث پرت شدن آن میشود.